BAO LÔ MIỀN TRUNG

Thế trận xoay chiều, không phải đánh liều sẽ trúng lớn. chơi xổ số phải có phương pháp và chiến thuật mới có cơ hội chiến thắng. Phương châm của chúng tôi là mang đến những cầu víp, số chuẩn đến với khách hàng tham gia lấy số để mỗi người chơi có được kết quả tốt nhất.
Sau khi nạp thẻ đủ bạn sẽ nhận được BAO LÔ MIỀN TRUNG Chính xác tuyệt đối.

  • Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ , đủ  tiền số sẽ hiện ra
  • Số được cập nhật từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày
  • Chú ý: Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
28-11
28-11Đắc Lắc: 84,
Quảng Nam: 46
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
345
27-11TT Huế: 87,
Phú Yên: 59
Trúng Phú Yên375
26-11TT Huế: 58,
Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 72
Trúng TT Huế,
Trúng Khánh Hòa
272
25-11Đà Nẵng: 82,
Quảng Ngãi: 98,
Đắc Nông: 89
Trúng Quảng Ngãi366
24-11Gia Lai: 37,
Ninh Thuận: 94
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
253
23-11Bình Định: 95,
Quảng Trị: 29,
Quảng Bình: 33
Trúng Quảng Trị267
22-11Đà Nẵng: 46,
Khánh Hòa: 72
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
292
21-11Đắc Lắc: 20,
Quảng Nam: 32
Trượt167
20-11TT Huế: 46,
Phú Yên: 64
Trượt211
19-11TT Huế: 93,
Kon Tum: 56,
Khánh Hòa: 97
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum
314
18-11Đà Nẵng: 51,
Quảng Ngãi: 20,
Đắc Nông: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
173
17-11Gia Lai: 45,
Ninh Thuận: 23
Trúng Gia Lai231
16-11Bình Định: 48,
Quảng Trị: 60,
Quảng Bình: 28
Trúng Bình Định98
15-11Đà Nẵng: 29,
Khánh Hòa: 66
Trượt219
14-11Đắc Lắc: 12,
Quảng Nam: 90
Trúng Đắc Lắc200
13-11TT Huế: 39,
Phú Yên: 78
Trúng TT Huế220
12-11TT Huế: 81,
Kon Tum: 59,
Khánh Hòa: 75
Trúng Kon Tum277
11-11Đà Nẵng: 45,
Quảng Ngãi: 33,
Đắc Nông: 36
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
351
10-11Gia Lai: 68,
Ninh Thuận: 05
Trúng Ninh Thuận85
09-11Bình Định: 43,
Quảng Trị: 23,
Quảng Bình: 42
Trúng Quảng Bình197
08-11Đà Nẵng: 70,
Khánh Hòa: 47
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
194
07-11Đắc Lắc: 45,
Quảng Nam: 78
Trúng Đắc Lắc204
06-11TT Huế: 39,
Phú Yên: 37
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
288
05-11TT Huế: 13,
Kon Tum: 47,
Khánh Hòa: 21
Trúng TT Huế198
04-11Đà Nẵng: 60,
Quảng Ngãi: 35,
Đắc Nông: 54
Trúng Đắc Nông175
03-11Gia Lai: 60,
Ninh Thuận: 39
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
192
02-11Bình Định: 07,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 62
Trúng Bình Định136
01-11Đà Nẵng: 73,
Khánh Hòa: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
148
31-10Đắc Lắc: 42,
Quảng Nam: 94
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
278
30-10TT Huế: 01,
Phú Yên: 94
Trúng TT Huế303
29-10TT Huế: 61,
Kon Tum: 64,
Khánh Hòa: 08
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum
180
28-10Đà Nẵng: 27,
Quảng Ngãi: 44,
Đắc Nông: 96
Trúng Đắc Nông208
27-10Gia Lai: 51,
Ninh Thuận: 96
Trúng Gia Lai136
26-10Bình Định: 92,
Quảng Trị: 62,
Quảng Bình: 13
Trúng Quảng Trị261
25-10Đà Nẵng: 48,
Khánh Hòa: 86
Trúng Khánh Hòa160
24-10Đắc Lắc: 82,
Quảng Nam: 95
Trượt110
23-10TT Huế: 51,
Phú Yên: 33
Trúng Phú Yên161
22-10TT Huế: 10,
Kon Tum: 71,
Khánh Hòa: 34
Trúng TT Huế199
21-10Đà Nẵng: 76,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 96
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
97
20-10Gia Lai: 58,
Ninh Thuận: 68
Trúng Gia Lai304
19-10Bình Định: 96,
Quảng Trị: 64,
Quảng Bình: 55
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
251
18-10Đà Nẵng: 22,
Khánh Hòa: 15
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
194
17-10Đắc Lắc: 32,
Quảng Nam: 93
Trúng Đắc Lắc171
16-10TT Huế: 45,
Phú Yên: 36
Trúng TT Huế182
15-10TT Huế: 21,
Kon Tum: 51,
Khánh Hòa: 40
Trượt216
14-10Đà Nẵng: 69,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 26
Trúng Đà Nẵng256
13-10Gia Lai: 02,
Ninh Thuận: 01
Trượt95
12-10Bình Định: 00,
Quảng Trị: 88,
Quảng Bình: 46
Trượt189
11-10Đà Nẵng: 79,
Khánh Hòa: 78
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
299
10-10Đắc Lắc: 48,
Quảng Nam: 79
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
99
09-10TT Huế: 84,
Phú Yên: 20
Trúng Phú Yên284
08-10TT Huế: 94,
Kon Tum: 39,
Khánh Hòa: 98
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum
159
07-10Đà Nẵng: 05,
Quảng Ngãi: 77,
Đắc Nông: 31
Trúng Đà Nẵng227
06-10Gia Lai: 10,
Ninh Thuận: 03
Trượt218
05-10Bình Định: 20,
Quảng Trị: 96,
Quảng Bình: 86
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
233
04-10Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
323
03-10Đắc Lắc: 37,
Quảng Nam: 01
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
224
02-10TT Huế: 99,
Phú Yên: 06
Trúng Phú Yên170
01-10TT Huế: 00,
Kon Tum: 56,
Khánh Hòa: 20
Trúng Khánh Hòa276
30-09Đà Nẵng: 98,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 66
Trúng Đắc Nông193
29-09Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 37
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
203
28-09Bình Định: 53,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 64
Trượt174
27-09Đà Nẵng: 65,
Khánh Hòa: 36
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
247
26-09Đắc Lắc: 34,
Quảng Nam: 14
Trượt59
25-09TT Huế: 63,
Phú Yên: 98
Trúng Phú Yên109
24-09TT Huế: 36,
Kon Tum: 31,
Khánh Hòa: 77
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
145
23-09Đà Nẵng: 04,
Quảng Ngãi: 92,
Đắc Nông: 41
Trúng Đà Nẵng337
22-09Gia Lai: 62,
Ninh Thuận: 03
Trượt203
21-09Bình Định: 90,
Quảng Trị: 09,
Quảng Bình: 25
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
200
20-09Đà Nẵng: 21,
Khánh Hòa: 94
Trúng Đà Nẵng270
19-09Đắc Lắc: 10,
Quảng Nam: 43
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
214
18-09TT Huế: 41,
Phú Yên: 30
Trượt197
17-09TT Huế: 09,
Kon Tum: 62,
Khánh Hòa: 75
Trúng TT Huế114
16-09Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 64,
Đắc Nông: 14
Trúng Quảng Ngãi103
15-09Gia Lai: 46,
Ninh Thuận: 79
Trượt256
14-09Bình Định: 95,
Quảng Trị: 70,
Quảng Bình: 02
Trúng Quảng Bình172
13-09Đà Nẵng: 27,
Khánh Hòa: 36
Trúng Đà Nẵng136
12-09Đắc Lắc: 97,
Quảng Nam: 39
Trượt197
11-09TT Huế: 07,
Phú Yên: 96
Trúng Phú Yên319
10-09TT Huế: 06,
Kon Tum: 11,
Khánh Hòa: 72
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum
173
09-09Đà Nẵng: 19,
Quảng Ngãi: 87,
Đắc Nông: 90
Trượt323
08-09Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 38
Trúng Ninh Thuận219
07-09Bình Định: 51,
Quảng Trị: 83,
Quảng Bình: 98
Trúng Bình Định176
06-09Đà Nẵng: 85,
Khánh Hòa: 00
Trúng Khánh Hòa228
05-09Đắc Lắc: 11,
Quảng Nam: 15
Trúng Quảng Nam185
04-09TT Huế: 30,
Phú Yên: 74
Trượt328
03-09TT Huế: 22,
Kon Tum: 64,
Khánh Hòa: 61
Trượt307
02-09Đà Nẵng: 59,
Quảng Ngãi: 78,
Đắc Nông: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
289
01-09Gia Lai: 68,
Ninh Thuận: 79
Trượt372
31-08Bình Định: 79,
Quảng Trị: 84,
Quảng Bình: 04
Trúng Quảng Bình105
30-08Đà Nẵng: 48,
Khánh Hòa: 47
Trượt56
29-08Đắc Lắc: 43,
Quảng Nam: 88
Trượt168
28-08TT Huế: 00,
Phú Yên: 49
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
317
27-08TT Huế: 44,
Kon Tum: 76,
Khánh Hòa: 03
Trượt116
26-08Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 36,
Đắc Nông: 34
Trượt196
25-08Gia Lai: 28,
Ninh Thuận: 75
Trúng Ninh Thuận250
24-08Bình Định: 74,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 55
Trượt208
23-08Đà Nẵng: 17,
Khánh Hòa: 34
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
198
22-08Đắc Lắc: 00,
Quảng Nam: 49
Trượt190
21-08TT Huế: 91,
Phú Yên: 64
Trượt137
20-08TT Huế: 92,
Kon Tum: 46,
Khánh Hòa: 86
Trượt178
19-08Đà Nẵng: 46,
Quảng Ngãi: 40,
Đắc Nông: 54
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
205
18-08Gia Lai: 65,
Ninh Thuận: 09
Trúng Gia Lai102
17-08Bình Định: 09,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 41
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
365
16-08Đà Nẵng: 63,
Khánh Hòa: 45
Trượt235
15-08Đắc Lắc: 14,
Quảng Nam: 84
Trượt223
14-08TT Huế: 60,
Phú Yên: 64
Trúng Phú Yên156
13-08TT Huế: 38,
Kon Tum: 57,
Khánh Hòa: 92
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
171
12-08Đà Nẵng: 29,
Quảng Ngãi: 00,
Đắc Nông: 08
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
128
11-08Gia Lai: 37,
Ninh Thuận: 53
Trượt317
10-08Bình Định: 63,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 72
Trúng Quảng Bình189
09-08Đà Nẵng: 05,
Khánh Hòa: 21
Trúng Khánh Hòa298
08-08Đắc Lắc: 64,
Quảng Nam: 61
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
86
07-08TT Huế: 62,
Phú Yên: 19
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
133
06-08TT Huế: 04,
Kon Tum: 75,
Khánh Hòa: 94
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
166
05-08Đà Nẵng: 58,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 31
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
103
04-08Gia Lai: 86,
Ninh Thuận: 74
Trúng Gia Lai233
03-08Bình Định: 27,
Quảng Trị: 58,
Quảng Bình: 32
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
203
02-08Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 39
Trượt251
01-08Đắc Lắc: 62,
Quảng Nam: 18
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
270
31-07TT Huế: 86,
Phú Yên: 85
Trượt186
30-07TT Huế: 65,
Kon Tum: 73,
Khánh Hòa: 43
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
94
29-07Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 87,
Đắc Nông: 73
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
266
28-07Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 84
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
140
27-07Bình Định: 80,
Quảng Trị: 76,
Quảng Bình: 08
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
229
26-07Đà Nẵng: 67,
Khánh Hòa: 44
Trúng Khánh Hòa322
25-07Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 94
Trúng Quảng Nam347
24-07TT Huế: 45,
Phú Yên: 93
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
139
23-07TT Huế: 60,
Kon Tum: 52,
Khánh Hòa: 54
Trượt239
22-07Đà Nẵng: 59,
Quảng Ngãi: 88,
Đắc Nông: 90
Trúng Quảng Ngãi269
21-07Gia Lai: 68,
Ninh Thuận: 73
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
74
20-07Bình Định: 52,
Quảng Trị: 43,
Quảng Bình: 22
Trúng Bình Định213
19-07Đà Nẵng: 02,
Khánh Hòa: 76
Trượt181
18-07Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 16
Trúng Quảng Nam322
17-07TT Huế: 55,
Phú Yên: 57
Trượt170
16-07TT Huế: 01,
Kon Tum: 14,
Khánh Hòa: 70
Trúng TT Huế208
15-07Đà Nẵng: 84,
Quảng Ngãi: 46,
Đắc Nông: 21
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
187
14-07Gia Lai: 57,
Ninh Thuận: 54
Trượt175
13-07Bình Định: 12,
Quảng Trị: 70,
Quảng Bình: 85
Trúng Quảng Trị64
12-07Đà Nẵng: 18,
Khánh Hòa: 21
Trượt227
11-07Đắc Lắc: 53,
Quảng Nam: 82
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
113
10-07TT Huế: 83,
Phú Yên: 79
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
191
09-07TT Huế: 91,
Kon Tum: 94,
Khánh Hòa: 49
Trúng Khánh Hòa192
08-07Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 20
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
247
07-07Gia Lai: 23,
Ninh Thuận: 70
Trúng Gia Lai229
06-07Bình Định: 53,
Quảng Trị: 88,
Quảng Bình: 78
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
349
05-07Đà Nẵng: 46,
Khánh Hòa: 55
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
93
04-07Đắc Lắc: 58,
Quảng Nam: 56
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
104
03-07TT Huế: 62,
Phú Yên: 13
Trượt256
02-07TT Huế: 12,
Kon Tum: 07,
Khánh Hòa: 01
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
282
01-07Đà Nẵng: 11,
Quảng Ngãi: 69,
Đắc Nông: 24
Trượt158
30-06Gia Lai: 97,
Ninh Thuận: 82
Trúng Ninh Thuận178
29-06Bình Định: 41,
Quảng Trị: 16,
Quảng Bình: 29
Trúng Quảng Trị179
28-06Đà Nẵng: 98,
Khánh Hòa: 28
Trúng Khánh Hòa170
27-06Đắc Lắc: 43,
Quảng Nam: 95
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
185
26-06TT Huế: 81,
Phú Yên: 63
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
193
25-06TT Huế: 09,
Kon Tum: 94,
Khánh Hòa: 23
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
197
24-06Đà Nẵng: 83,
Quảng Ngãi: 38,
Đắc Nông: 56
Trúng Đà Nẵng166
23-06Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 92
Trúng Gia Lai245
22-06Bình Định: 96,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 13
Trượt214
21-06Đà Nẵng: 04,
Khánh Hòa: 38
Trúng Khánh Hòa60
20-06Đắc Lắc: 84,
Quảng Nam: 87
Trúng Đắc Lắc86
19-06TT Huế: 18,
Phú Yên: 68
Trượt201
18-06TT Huế: 70,
Kon Tum: 41,
Khánh Hòa: 46
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum
146
17-06Đà Nẵng: 26,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 29
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
260
16-06Gia Lai: 68,
Ninh Thuận: 24
Trúng Ninh Thuận88
15-06Bình Định: 37,
Quảng Trị: 94,
Quảng Bình: 26
Trúng Quảng Bình95
14-06Đà Nẵng: 89,
Khánh Hòa: 66
Trúng Khánh Hòa90
13-06Đắc Lắc: 56,
Quảng Nam: 82
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
358
12-06TT Huế: 43,
Phú Yên: 75
Trượt113
11-06TT Huế: 40,
Kon Tum: 37,
Khánh Hòa: 63
Trúng TT Huế299
10-06Đà Nẵng: 64,
Quảng Ngãi: 28,
Đắc Nông: 93
Trúng Đà Nẵng196
09-06Gia Lai: 72,
Ninh Thuận: 34
Trúng Gia Lai117
08-06Bình Định: 33,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 09
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
304
07-06Đà Nẵng: 63,
Khánh Hòa: 97
Trượt255
06-06Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 50
Trúng Đắc Lắc220
05-06TT Huế: 58,
Phú Yên: 94
Trượt254
04-06TT Huế: 96,
Kon Tum: 47,
Khánh Hòa: 30
Trúng TT Huế200
03-06Đà Nẵng: 78,
Quảng Ngãi: 07,
Đắc Nông: 33
Trượt286
02-06Gia Lai: 87,
Ninh Thuận: 54
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
105
01-06Bình Định: 40,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 22
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
210
31-05Đà Nẵng: 16,
Khánh Hòa: 08
Trượt230
30-05Đắc Lắc: 05,
Quảng Nam: 34
Trúng Quảng Nam111
29-05TT Huế: 52,
Phú Yên: 85
Trúng TT Huế275
28-05TT Huế: 59,
Kon Tum: 25,
Khánh Hòa: 91
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
190
27-05Đà Nẵng: 25,
Quảng Ngãi: 47,
Đắc Nông: 43
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
254
26-05Gia Lai: 36,
Ninh Thuận: 55
Trúng Ninh Thuận237
25-05Bình Định: 27,
Quảng Trị: 97,
Quảng Bình: 41
Trúng Bình Định150
24-05Đà Nẵng: 59,
Khánh Hòa: 92
Trượt300
23-05Đắc Lắc: 69,
Quảng Nam: 71
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
187
22-05TT Huế: 84,
Phú Yên: 28
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
272
21-05TT Huế: 54,
Kon Tum: 97,
Khánh Hòa: 45
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum
195
20-05Đà Nẵng: 19,
Quảng Ngãi: 58,
Đắc Nông: 44
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
199
19-05Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 98
Trúng Ninh Thuận255
18-05Bình Định: 25,
Quảng Trị: 68,
Quảng Bình: 41
Trúng Bình Định166
17-05Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 91
Trúng Khánh Hòa159
16-05Đắc Lắc: 15,
Quảng Nam: 55
Trúng Quảng Nam193
15-05TT Huế: 70,
Phú Yên: 47
Trượt318
14-05TT Huế: 21,
Kon Tum: 86,
Khánh Hòa: 51
Trúng TT Huế,
Trúng Khánh Hòa
194
13-05Đà Nẵng: 68,
Quảng Ngãi: 11,
Đắc Nông: 23
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
276
12-05Gia Lai: 46,
Ninh Thuận: 77
Trúng Ninh Thuận91
09-05Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 36
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
240
08-05TT Huế: 21,
Phú Yên: 07
Trúng Phú Yên196
07-05TT Huế: 36,
Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 33
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
352
06-05Đà Nẵng: 08,
Quảng Ngãi: 37,
Đắc Nông: 92
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
200
05-05Gia Lai: 74,
Ninh Thuận: 03
Trúng Gia Lai208
04-05Bình Định: 34,
Quảng Trị: 22,
Quảng Bình: 99
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
324
03-05Đà Nẵng: 48,
Khánh Hòa: 18
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
59
02-05Đắc Lắc: 94,
Quảng Nam: 45
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
308
01-05TT Huế: 41,
Phú Yên: 90
Trúng Phú Yên91
30-04TT Huế: 06,
Kon Tum: 96,
Khánh Hòa: 25
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
178
29-04Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 93,
Đắc Nông: 55
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
256
28-04Gia Lai: 47,
Ninh Thuận: 16
Trúng Ninh Thuận226
27-04Bình Định: 49,
Quảng Trị: 56,
Quảng Bình: 26
Trúng Quảng Trị263
26-04Đà Nẵng: 95,
Khánh Hòa: 90
Trúng Khánh Hòa83
25-04Đắc Lắc: 11,
Quảng Nam: 56
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
164
24-04TT Huế: 23,
Phú Yên: 70
Trúng TT Huế225
23-04TT Huế: 64,
Kon Tum: 86,
Khánh Hòa: 87
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum
208

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *