CẦU ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, muốn thấy cầu vồng phải chấp nhận những cơn mưa. chơi xổ số bạn phải chấp nhận cả thắng và thua. đến với chúng tôi cơ hội thắng chiếm 80-90%. Hội đồng chuyên gia luôn nỗ lực hết mình để giúp bạn có một kết quả tốt nhất.
Sau khi nạp thẻ đủ bạn sẽ nhận được ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC Chính xác tuyệt đối.

– Quý khách có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau
– Khung giờ vàng lấy số từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày
– Chú ý: Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công
– Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

Nạp thẻ và nhận số

Đề đầu đuôi: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-10
04-10Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt69
03-10Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng Đề158
02-10Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7159
01-10Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 989
30-09Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7251
29-09Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt97
28-09Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8197
27-09Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7156
26-09Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3168
25-09Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề280
24-09Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt278
23-09Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt266
22-09Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4253
21-09Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt276
20-09Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0295
19-09Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt286
18-09Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt68
17-09Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 698
16-09Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 472
15-09Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 256
14-09Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt167
13-09Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt189
12-09Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt76
11-09Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6277
10-09Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt189
09-09Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt264
08-09Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7194
07-09Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6168
06-09Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6157
05-09Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6192
04-09Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt182
03-09Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt88
02-09Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 088
01-09Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9255
31-08Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0252
30-08Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 169
29-08Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 889
28-08Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8189
27-08Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 856
26-08Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt83
25-08Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 471
24-08Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 362
23-08Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4185
22-08Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt297
21-08Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt89
20-08Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt150
19-08Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0186
18-08Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt60
17-08Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6292
16-08Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1168
15-08Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1253
14-08Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 379
13-08Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng Đề59
12-08Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4165
11-08Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng Đề195
10-08Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 291
09-08Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng Đề176
08-08Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6161
07-08Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng Đề55
06-08Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề83
05-08Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng Đề299
04-08Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 7180
03-08Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 875
02-08Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3192
01-08Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3158
31-07Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1180
30-07Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1194
29-07Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8190
28-07Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề186
27-07Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt162
26-07Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt84
25-07Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 980
24-07Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 493
23-07Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 279
22-07Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3165
21-07Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt59
20-07Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8179
19-07Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt84
18-07Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8166
17-07Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0265
16-07Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt53
15-07Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7151
14-07Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6276
13-07Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 262
12-07Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề257
11-07Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng Đề85
10-07Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 276
09-07Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng Đề193
08-07Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 151
07-07Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 7290
06-07Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt282
05-07Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt281
04-07Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt192
03-07Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt177
02-07Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 380
01-07Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt276
30-06Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1193
29-06Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0158
28-06Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9187
27-06Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9263
26-06Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3193
25-06Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề88
24-06Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt91
23-06Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt272
22-06Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt88
21-06Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3291
20-06Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt288
19-06Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề162
18-06Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 587
17-06Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt66
16-06Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề272
15-06Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt158
14-06Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5185
13-06Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1198
12-06Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2288
11-06Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt98
10-06Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt190
09-06Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8250
08-06Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 384
07-06Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7291
06-06Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt70
05-06Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt198
04-06Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8264
03-06Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt68
02-06Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề264
01-06Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 2253
31-05Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1270
30-05Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5176
29-05Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6187
28-05Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 570
27-05Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3280
26-05Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt150
25-05Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 955
24-05Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt52
23-05Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 7255
22-05Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt170
21-05Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt79
20-05Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng Đề91
19-05Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 155
18-05Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2194
17-05Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 979
16-05Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3262
15-05Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng Đề186
14-05Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5164
13-05Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9253
12-05Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt67
10-05Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 395
09-05Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6175
08-05Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề299
07-05Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0168
06-05Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 084
05-05Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7281
04-05Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 165
03-05Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6284
02-05Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6155
01-05Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng Đề55
30-04Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 973
29-04Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9160
28-04Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6193
27-04Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề262
26-04Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 752
25-04Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề196
24-04Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 089
23-04Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 985

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *