SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG Các chuyên gia của chúng tôi luôn nỗ lực hết mình Tìm ra những con số chuẩn nhất có tỷ lệ ăn lớn nhất.. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ cuộc.

  • Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ , đủ  tiền số sẽ hiện ra
  • Số được cập nhật từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày
  • Chú ý: Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-10
04-10Đà Nẵng: 58,73,
Khánh Hòa: 10,28
Ăn lô 73,58 Đà Nẵng,
Ăn lô 28,10 Khánh Hòa
236
03-10Đắc Lắc: 53,02,
Quảng Nam: 66,45
Ăn lô 02 Đắc Lắc,
Ăn lô 45,66 Quảng Nam
370
02-10TT Huế: 58,11,
Phú Yên: 06,95
Ăn lô 58,11 TT Huế,
Ăn lô 06,95 Phú Yên
198
01-10TT Huế: 30,90,
Kon Tum: 37,57,
Khánh Hòa: 47,69
Trượt207
30-09Đà Nẵng: 88,50,
Quảng Ngãi: 20,59,
Đắc Nông: 24,14
Ăn lô 50 Đà Nẵng,
Ăn lô 20 Quảng Ngãi,
Ăn lô 24 Đắc Nông
255
29-09Gia Lai: 19,77,
Ninh Thuận: 98,76
Ăn lô 19 Gia Lai203
28-09Bình Định: 91,27,
Quảng Trị: 63,76,
Quảng Bình: 98,65
Ăn lô 65,98 Quảng Bình184
27-09Đà Nẵng: 07,22,
Khánh Hòa: 05,75
Ăn lô 22 Đà Nẵng,
Ăn lô 75 Khánh Hòa
342
26-09Đắc Lắc: 46,70,
Quảng Nam: 28,44
Ăn lô 44 Quảng Nam244
25-09TT Huế: 48,37,
Phú Yên: 35,69
Ăn lô 48 TT Huế,
Ăn lô 35 Phú Yên
301
24-09TT Huế: 08,93,
Kon Tum: 80,13,
Khánh Hòa: 08,26
Ăn lô 93,08 TT Huế,
Ăn lô 08,26 Khánh Hòa
234
23-09Đà Nẵng: 94,00,
Quảng Ngãi: 67,55,
Đắc Nông: 00,96
Ăn lô 00 Đà Nẵng,
Ăn lô 96 Đắc Nông
274
22-09Gia Lai: 41,59,
Ninh Thuận: 07,87
Ăn lô 59 Gia Lai252
21-09Bình Định: 22,27,
Quảng Trị: 11,16,
Quảng Bình: 71,10
Trượt348
20-09Đà Nẵng: 66,03,
Khánh Hòa: 07,60
Ăn lô 60 Khánh Hòa232
19-09Đắc Lắc: 12,30,
Quảng Nam: 43,03
Ăn lô 30 Đắc Lắc,
Ăn lô 43 Quảng Nam
231
18-09TT Huế: 96,64,
Phú Yên: 79,71
Ăn lô 96 TT Huế307
17-09TT Huế: 78,50,
Kon Tum: 04,64,
Khánh Hòa: 17,09
Ăn lô 04 Kon Tum204
16-09Đà Nẵng: 62,17,
Quảng Ngãi: 69,18,
Đắc Nông: 32,70
Ăn lô 17 Đà Nẵng,
Ăn lô 18 Quảng Ngãi,
Ăn lô 32 Đắc Nông
221
15-09Gia Lai: 98,12,
Ninh Thuận: 78,69
Ăn lô 98 Gia Lai213
14-09Bình Định: 72,15,
Quảng Trị: 35,36,
Quảng Bình: 16,97
Ăn lô 16 Quảng Bình233
13-09Đà Nẵng: 74,48,
Khánh Hòa: 86,67
Ăn lô 74 Đà Nẵng178
12-09Đắc Lắc: 51,13,
Quảng Nam: 64,75
Trượt286
11-09TT Huế: 87,88,
Phú Yên: 77,21
Ăn lô 21 Phú Yên229
10-09TT Huế: 28,92,
Kon Tum: 05,74,
Khánh Hòa: 13,85
Ăn lô 28,92 TT Huế,
Ăn lô 74,05 Kon Tum,
Ăn lô 13 Khánh Hòa
256
09-09Đà Nẵng: 66,70,
Quảng Ngãi: 71,20,
Đắc Nông: 95,32
Ăn lô 70,66 Đà Nẵng232
08-09Gia Lai: 16,29,
Ninh Thuận: 51,47
Ăn lô 29,16 Gia Lai281
07-09Bình Định: 92,61,
Quảng Trị: 72,09,
Quảng Bình: 99,13
Ăn lô 72,09 Quảng Trị,
Ăn lô 13 Quảng Bình
292
06-09Đà Nẵng: 26,58,
Khánh Hòa: 62,47
Ăn lô 26 Đà Nẵng,
Ăn lô 62,47 Khánh Hòa
359
05-09Đắc Lắc: 60,30,
Quảng Nam: 25,60
Ăn lô 25 Quảng Nam176
04-09TT Huế: 40,96,
Phú Yên: 02,12
Ăn lô 40 TT Huế,
Ăn lô 02 Phú Yên
296
03-09TT Huế: 37,88,
Kon Tum: 14,37,
Khánh Hòa: 07,33
Ăn lô 14 Kon Tum240
02-09Đà Nẵng: 32,73,
Quảng Ngãi: 74,67,
Đắc Nông: 48,16
Ăn lô 32 Đà Nẵng,
Ăn lô 67 Quảng Ngãi
261
01-09Gia Lai: 63,67,
Ninh Thuận: 12,70
Ăn lô 67 Gia Lai,
Ăn lô 70 Ninh Thuận
249
31-08Bình Định: 53,54,
Quảng Trị: 46,15,
Quảng Bình: 96,85
Ăn lô 15 Quảng Trị,
Ăn lô 96,85 Quảng Bình
187
30-08Đà Nẵng: 73,29,
Khánh Hòa: 72,95
Ăn lô 73,29 Đà Nẵng299
29-08Đắc Lắc: 06,03,
Quảng Nam: 24,19
Ăn lô 06 Đắc Lắc306
28-08TT Huế: 00,27,
Phú Yên: 77,86
Ăn lô 27,00 TT Huế,
Ăn lô 86 Phú Yên
366
27-08TT Huế: 53,25,
Kon Tum: 38,41,
Khánh Hòa: 20,54
Ăn lô 53 TT Huế,
Ăn lô 41 Kon Tum
157
26-08Đà Nẵng: 23,19,
Quảng Ngãi: 20,45,
Đắc Nông: 36,87
Ăn lô 23,19 Đà Nẵng,
Ăn lô 45 Quảng Ngãi
314
25-08Gia Lai: 11,15,
Ninh Thuận: 04,36
Ăn lô 15 Gia Lai,
Ăn lô 04 Ninh Thuận
183
24-08Bình Định: 13,66,
Quảng Trị: 72,73,
Quảng Bình: 28,84
Ăn lô 72,73 Quảng Trị352
23-08Đà Nẵng: 43,78,
Khánh Hòa: 61,77
Ăn lô 43 Đà Nẵng,
Ăn lô 77 Khánh Hòa
245
22-08Đắc Lắc: 61,48,
Quảng Nam: 17,23
Ăn lô 23 Quảng Nam202
21-08TT Huế: 59,73,
Phú Yên: 77,88
Ăn lô 59 TT Huế241
20-08TT Huế: 51,61,
Kon Tum: 60,53,
Khánh Hòa: 66,11
Ăn lô 61 TT Huế,
Ăn lô 60,53 Kon Tum
218
19-08Đà Nẵng: 19,46,
Quảng Ngãi: 18,69,
Đắc Nông: 97,25
Ăn lô 46,19 Đà Nẵng,
Ăn lô 18 Quảng Ngãi
208
18-08Gia Lai: 71,64,
Ninh Thuận: 23,96
Ăn lô 64 Gia Lai173
17-08Bình Định: 43,84,
Quảng Trị: 23,57,
Quảng Bình: 35,93
Ăn lô 57 Quảng Trị,
Ăn lô 35 Quảng Bình
137
16-08Đà Nẵng: 24,12,
Khánh Hòa: 22,50
Ăn lô 22 Khánh Hòa283
15-08Đắc Lắc: 57,52,
Quảng Nam: 17,23
Ăn lô 57 Đắc Lắc216
14-08TT Huế: 07,14,
Phú Yên: 51,80
Ăn lô 07,14 TT Huế,
Ăn lô 51 Phú Yên
293
13-08TT Huế: 23,68,
Kon Tum: 18,45,
Khánh Hòa: 34,41
Ăn lô 68 TT Huế,
Ăn lô 45,18 Kon Tum
282
12-08Đà Nẵng: 38,17,
Quảng Ngãi: 00,97,
Đắc Nông: 76,79
Ăn lô 00,97 Quảng Ngãi,
Ăn lô 76 Đắc Nông
229
11-08Gia Lai: 06,70,
Ninh Thuận: 02,35
Ăn lô 06 Gia Lai,
Ăn lô 02 Ninh Thuận
375
10-08Bình Định: 72,95,
Quảng Trị: 31,27,
Quảng Bình: 19,44
Ăn lô 27 Quảng Trị269
09-08Đà Nẵng: 04,46,
Khánh Hòa: 01,81
Trượt350
08-08Đắc Lắc: 87,18,
Quảng Nam: 54,38
Ăn lô 87 Đắc Lắc200
07-08TT Huế: 23,89,
Phú Yên: 15,18
Ăn lô 23 TT Huế,
Ăn lô 18 Phú Yên
293
06-08TT Huế: 84,94,
Kon Tum: 56,30,
Khánh Hòa: 96,40
Ăn lô 84 TT Huế,
Ăn lô 56 Kon Tum,
Ăn lô 40 Khánh Hòa
284
05-08Đà Nẵng: 08,49,
Quảng Ngãi: 64,45,
Đắc Nông: 29,11
Ăn lô 08,49 Đà Nẵng191
04-08Gia Lai: 20,09,
Ninh Thuận: 82,01
Ăn lô 09 Gia Lai,
Ăn lô 01 Ninh Thuận
361
03-08Bình Định: 27,28,
Quảng Trị: 65,86,
Quảng Bình: 64,85
Ăn lô 27 Bình Định,
Ăn lô 65 Quảng Trị,
Ăn lô 64,85 Quảng Bình
337
02-08Đà Nẵng: 96,49,
Khánh Hòa: 76,45
Ăn lô 45 Khánh Hòa141
01-08Đắc Lắc: 00,46,
Quảng Nam: 93,70
Ăn lô 00 Đắc Lắc,
Ăn lô 93 Quảng Nam
282
31-07TT Huế: 36,79,
Phú Yên: 66,98
Ăn lô 36 TT Huế241
30-07TT Huế: 76,51,
Kon Tum: 63,69,
Khánh Hòa: 90,48
Ăn lô 51 TT Huế,
Ăn lô 69 Kon Tum,
Ăn lô 48,90 Khánh Hòa
239
29-07Đà Nẵng: 52,38,
Quảng Ngãi: 87,04,
Đắc Nông: 93,25
Ăn lô 38,52 Đà Nẵng,
Ăn lô 87 Quảng Ngãi,
Ăn lô 93 Đắc Nông
262
28-07Gia Lai: 85,06,
Ninh Thuận: 28,11
Ăn lô 06 Gia Lai,
Ăn lô 11 Ninh Thuận
154
27-07Bình Định: 85,94,
Quảng Trị: 47,55,
Quảng Bình: 86,67
Trượt190
26-07Đà Nẵng: 20,96,
Khánh Hòa: 27,21
Ăn lô 21 Khánh Hòa362
25-07Đắc Lắc: 89,36,
Quảng Nam: 23,30
Trượt326
24-07TT Huế: 69,64,
Phú Yên: 35,57
Ăn lô 64,69 TT Huế,
Ăn lô 57 Phú Yên
136
23-07TT Huế: 94,92,
Kon Tum: 85,27,
Khánh Hòa: 23,25
Ăn lô 27,85 Kon Tum,
Ăn lô 23,25 Khánh Hòa
303
22-07Đà Nẵng: 81,00,
Quảng Ngãi: 37,85,
Đắc Nông: 67,76
Ăn lô 81,00 Đà Nẵng,
Ăn lô 85 Quảng Ngãi,
Ăn lô 76 Đắc Nông
282
21-07Gia Lai: 14,40,
Ninh Thuận: 90,02
Ăn lô 40 Gia Lai,
Ăn lô 02 Ninh Thuận
258
20-07Bình Định: 71,38,
Quảng Trị: 20,34,
Quảng Bình: 97,71
Ăn lô 71 Bình Định,
Ăn lô 34,20 Quảng Trị,
Ăn lô 97 Quảng Bình
258
19-07Đà Nẵng: 75,94,
Khánh Hòa: 06,26
Ăn lô 94 Đà Nẵng215
18-07Đắc Lắc: 73,22,
Quảng Nam: 73,83
Ăn lô 83 Quảng Nam359
17-07TT Huế: 31,12,
Phú Yên: 78,79
Ăn lô 12 TT Huế,
Ăn lô 78,79 Phú Yên
265
16-07TT Huế: 49,45,
Kon Tum: 96,36,
Khánh Hòa: 47,33
Trượt144
15-07Đà Nẵng: 12,19,
Quảng Ngãi: 52,36,
Đắc Nông: 25,92
Ăn lô 52 Quảng Ngãi,
Ăn lô 92 Đắc Nông
227
14-07Gia Lai: 18,02,
Ninh Thuận: 47,67
Ăn lô 18 Gia Lai,
Ăn lô 47 Ninh Thuận
166
13-07Bình Định: 14,36,
Quảng Trị: 67,62,
Quảng Bình: 57,84
Ăn lô 14 Bình Định,
Ăn lô 62 Quảng Trị,
Ăn lô 57,84 Quảng Bình
294
12-07Đà Nẵng: 95,89,
Khánh Hòa: 47,58
Ăn lô 95,89 Đà Nẵng241
11-07Đắc Lắc: 93,86,
Quảng Nam: 17,43
Ăn lô 93,86 Đắc Lắc162
10-07TT Huế: 44,94,
Phú Yên: 45,41
Ăn lô 94,44 TT Huế,
Ăn lô 45 Phú Yên
290
09-07TT Huế: 42,21,
Kon Tum: 23,48,
Khánh Hòa: 96,15
Ăn lô 42 TT Huế,
Ăn lô 15,96 Khánh Hòa
159
08-07Đà Nẵng: 83,23,
Quảng Ngãi: 00,67,
Đắc Nông: 81,59
Ăn lô 23 Đà Nẵng,
Ăn lô 67,00 Quảng Ngãi
254
07-07Gia Lai: 85,49,
Ninh Thuận: 06,05
Ăn lô 85,49 Gia Lai,
Ăn lô 05 Ninh Thuận
232
06-07Bình Định: 51,42,
Quảng Trị: 34,24,
Quảng Bình: 27,79
Ăn lô 51 Bình Định,
Ăn lô 34,24 Quảng Trị
248
05-07Đà Nẵng: 40,13,
Khánh Hòa: 06,54
Ăn lô 13,40 Đà Nẵng,
Ăn lô 06 Khánh Hòa
292
04-07Đắc Lắc: 77,13,
Quảng Nam: 35,98
Trượt253
03-07TT Huế: 21,17,
Phú Yên: 77,30
Trượt242
02-07TT Huế: 55,63,
Kon Tum: 13,08,
Khánh Hòa: 40,48
Ăn lô 63 TT Huế,
Ăn lô 13 Kon Tum,
Ăn lô 40 Khánh Hòa
185
01-07Đà Nẵng: 41,29,
Quảng Ngãi: 75,98,
Đắc Nông: 39,06
Ăn lô 41 Đà Nẵng,
Ăn lô 39 Đắc Nông
315
30-06Gia Lai: 54,16,
Ninh Thuận: 11,78
Ăn lô 16,54 Gia Lai,
Ăn lô 78 Ninh Thuận
348
29-06Bình Định: 14,34,
Quảng Trị: 05,43,
Quảng Bình: 57,97
Ăn lô 34 Bình Định,
Ăn lô 57 Quảng Bình
197
28-06Đà Nẵng: 55,27,
Khánh Hòa: 41,06
Ăn lô 41,06 Khánh Hòa288
27-06Đắc Lắc: 76,40,
Quảng Nam: 00,35
Ăn lô 76,40 Đắc Lắc,
Ăn lô 00,35 Quảng Nam
163
26-06TT Huế: 80,47,
Phú Yên: 90,86
Ăn lô 47 TT Huế,
Ăn lô 86 Phú Yên
284
25-06TT Huế: 09,33,
Kon Tum: 69,80,
Khánh Hòa: 76,87
Ăn lô 33,09 TT Huế,
Ăn lô 80 Kon Tum,
Ăn lô 76 Khánh Hòa
210
24-06Đà Nẵng: 97,98,
Quảng Ngãi: 94,04,
Đắc Nông: 99,21
Ăn lô 94 Quảng Ngãi253
23-06Gia Lai: 95,72,
Ninh Thuận: 88,55
Ăn lô 95 Gia Lai281
22-06Bình Định: 69,21,
Quảng Trị: 05,01,
Quảng Bình: 77,25
Trượt273
21-06Đà Nẵng: 99,36,
Khánh Hòa: 47,23
Trượt247
20-06Đắc Lắc: 69,45,
Quảng Nam: 50,94
Ăn lô 50 Quảng Nam172
19-06TT Huế: 04,22,
Phú Yên: 56,65
Trượt120
18-06TT Huế: 81,00,
Kon Tum: 57,78,
Khánh Hòa: 66,04
Ăn lô 81 TT Huế,
Ăn lô 78 Kon Tum,
Ăn lô 66,04 Khánh Hòa
247
17-06Đà Nẵng: 44,03,
Quảng Ngãi: 08,74,
Đắc Nông: 54,24
Ăn lô 03 Đà Nẵng,
Ăn lô 74 Quảng Ngãi
272
16-06Gia Lai: 88,15,
Ninh Thuận: 31,79
Ăn lô 88 Gia Lai,
Ăn lô 31 Ninh Thuận
243
15-06Bình Định: 83,71,
Quảng Trị: 95,96,
Quảng Bình: 12,26
Ăn lô 96,95 Quảng Trị,
Ăn lô 26 Quảng Bình
281
14-06Đà Nẵng: 16,41,
Khánh Hòa: 50,18
Ăn lô 16 Đà Nẵng224
13-06Đắc Lắc: 35,78,
Quảng Nam: 72,88
Ăn lô 35 Đắc Lắc,
Ăn lô 88 Quảng Nam
288
12-06TT Huế: 44,96,
Phú Yên: 07,85
Ăn lô 96 TT Huế,
Ăn lô 85 Phú Yên
284
11-06TT Huế: 08,20,
Kon Tum: 10,15,
Khánh Hòa: 94,33
Ăn lô 10,15 Kon Tum264
10-06Đà Nẵng: 18,34,
Quảng Ngãi: 28,92,
Đắc Nông: 44,68
Ăn lô 18 Đà Nẵng,
Ăn lô 92 Quảng Ngãi
266
09-06Gia Lai: 38,35,
Ninh Thuận: 37,96
Ăn lô 96 Ninh Thuận266
08-06Bình Định: 75,91,
Quảng Trị: 92,19,
Quảng Bình: 02,72
Ăn lô 91 Bình Định,
Ăn lô 92 Quảng Trị,
Ăn lô 02,72 Quảng Bình
362
07-06Đà Nẵng: 73,71,
Khánh Hòa: 30,23
Ăn lô 73 Đà Nẵng,
Ăn lô 23 Khánh Hòa
176
06-06Đắc Lắc: 78,64,
Quảng Nam: 61,86
Ăn lô 64 Đắc Lắc,
Ăn lô 86 Quảng Nam
237
05-06TT Huế: 70,45,
Phú Yên: 12,71
Ăn lô 70 TT Huế194
04-06TT Huế: 22,40,
Kon Tum: 00,03,
Khánh Hòa: 01,80
Ăn lô 00,03 Kon Tum,
Ăn lô 01 Khánh Hòa
113
03-06Đà Nẵng: 82,36,
Quảng Ngãi: 41,05,
Đắc Nông: 29,73
Ăn lô 82,36 Đà Nẵng,
Ăn lô 41 Quảng Ngãi,
Ăn lô 29 Đắc Nông
268
02-06Gia Lai: 00,16,
Ninh Thuận: 76,62
Ăn lô 00,16 Gia Lai,
Ăn lô 76 Ninh Thuận
182
01-06Bình Định: 63,29,
Quảng Trị: 44,09,
Quảng Bình: 78,63
Ăn lô 44 Quảng Trị242
31-05Đà Nẵng: 33,90,
Khánh Hòa: 92,54
Ăn lô 33 Đà Nẵng219
30-05Đắc Lắc: 84,62,
Quảng Nam: 09,11
Ăn lô 62,84 Đắc Lắc,
Ăn lô 11,09 Quảng Nam
166
29-05TT Huế: 71,36,
Phú Yên: 55,31
Ăn lô 71,36 TT Huế,
Ăn lô 31 Phú Yên
365
28-05TT Huế: 91,37,
Kon Tum: 66,88,
Khánh Hòa: 73,68
Ăn lô 37 TT Huế,
Ăn lô 66 Kon Tum,
Ăn lô 68,73 Khánh Hòa
273
27-05Đà Nẵng: 45,75,
Quảng Ngãi: 90,47,
Đắc Nông: 01,64
Ăn lô 47 Quảng Ngãi,
Ăn lô 64,01 Đắc Nông
207
26-05Gia Lai: 05,97,
Ninh Thuận: 20,92
Ăn lô 97 Gia Lai,
Ăn lô 20 Ninh Thuận
369
25-05Bình Định: 19,68,
Quảng Trị: 24,95,
Quảng Bình: 10,32
Ăn lô 68 Bình Định,
Ăn lô 95,24 Quảng Trị,
Ăn lô 32 Quảng Bình
186
24-05Đà Nẵng: 17,93,
Khánh Hòa: 04,24
Ăn lô 17,93 Đà Nẵng,
Ăn lô 24,04 Khánh Hòa
281
23-05Đắc Lắc: 29,49,
Quảng Nam: 17,46
Ăn lô 17 Quảng Nam248
22-05TT Huế: 97,82,
Phú Yên: 81,98
Ăn lô 81 Phú Yên320
21-05TT Huế: 36,04,
Kon Tum: 80,94,
Khánh Hòa: 81,07
Ăn lô 81 Khánh Hòa167
20-05Đà Nẵng: 95,08,
Quảng Ngãi: 10,09,
Đắc Nông: 87,22
Ăn lô 10,09 Quảng Ngãi244
19-05Gia Lai: 77,26,
Ninh Thuận: 39,02
Trượt244
18-05Bình Định: 70,39,
Quảng Trị: 83,19,
Quảng Bình: 68,15
Ăn lô 19,83 Quảng Trị,
Ăn lô 68 Quảng Bình
330
17-05Đà Nẵng: 50,98,
Khánh Hòa: 97,47
Ăn lô 47,97 Khánh Hòa329
16-05Đắc Lắc: 24,49,
Quảng Nam: 98,09
Trượt204
15-05TT Huế: 87,16,
Phú Yên: 24,66
Ăn lô 87 TT Huế,
Ăn lô 66 Phú Yên
311
14-05TT Huế: 81,43,
Kon Tum: 80,52,
Khánh Hòa: 70,23
Ăn lô 81 TT Huế,
Ăn lô 52 Kon Tum
196
13-05Đà Nẵng: 25,60,
Quảng Ngãi: 85,30,
Đắc Nông: 35,86
Ăn lô 85,30 Quảng Ngãi,
Ăn lô 35 Đắc Nông
198
12-05Gia Lai: 07,08,
Ninh Thuận: 21,88
Ăn lô 21 Ninh Thuận260
09-05Đắc Lắc: 83,47,
Quảng Nam: 87,28
Ăn lô 28 Quảng Nam248
08-05TT Huế: 11,19,
Phú Yên: 44,32
Ăn lô 11 TT Huế212
07-05TT Huế: 79,12,
Kon Tum: 56,71,
Khánh Hòa: 59,17
Ăn lô 79,12 TT Huế,
Ăn lô 71,56 Kon Tum,
Ăn lô 59 Khánh Hòa
307
06-05Đà Nẵng: 20,56,
Quảng Ngãi: 10,49,
Đắc Nông: 81,63
Ăn lô 20,56 Đà Nẵng,
Ăn lô 49 Quảng Ngãi
189
05-05Gia Lai: 41,77,
Ninh Thuận: 53,07
Ăn lô 41,77 Gia Lai246
04-05Bình Định: 86,43,
Quảng Trị: 62,29,
Quảng Bình: 89,21
Ăn lô 43 Bình Định,
Ăn lô 62 Quảng Trị
241
03-05Đà Nẵng: 35,98,
Khánh Hòa: 50,12
Ăn lô 98 Đà Nẵng,
Ăn lô 50 Khánh Hòa
169
02-05Đắc Lắc: 19,62,
Quảng Nam: 57,09
Ăn lô 09 Quảng Nam365
01-05TT Huế: 48,83,
Phú Yên: 04,47
Ăn lô 83 TT Huế,
Ăn lô 04,47 Phú Yên
195
30-04TT Huế: 77,30,
Kon Tum: 33,54,
Khánh Hòa: 01,29
Ăn lô 54,33 Kon Tum,
Ăn lô 29 Khánh Hòa
251
29-04Đà Nẵng: 73,87,
Quảng Ngãi: 97,42,
Đắc Nông: 59,14
Ăn lô 73 Đà Nẵng,
Ăn lô 97 Quảng Ngãi,
Ăn lô 59 Đắc Nông
321
28-04Gia Lai: 86,51,
Ninh Thuận: 15,39
Ăn lô 39,15 Ninh Thuận180
27-04Bình Định: 54,83,
Quảng Trị: 56,20,
Quảng Bình: 62,45
Ăn lô 56,20 Quảng Trị,
Ăn lô 45 Quảng Bình
341
26-04Đà Nẵng: 66,19,
Khánh Hòa: 68,69
Ăn lô 69 Khánh Hòa305
25-04Đắc Lắc: 23,95,
Quảng Nam: 87,76
Ăn lô 23 Đắc Lắc,
Ăn lô 76 Quảng Nam
242
24-04TT Huế: 60,23,
Phú Yên: 67,33
Ăn lô 23 TT Huế,
Ăn lô 33 Phú Yên
241
23-04TT Huế: 67,05,
Kon Tum: 66,77,
Khánh Hòa: 58,39
Ăn lô 05,67 TT Huế,
Ăn lô 66,77 Kon Tum,
Ăn lô 39 Khánh Hòa
284

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *